Christmas Icon Small Napkins

Meri Meri

$ 7.00 Sale price

Pack of 8
Neon print & gold foil detail
Size: 5" x 5"
Regular price $ 7.00
Pack of 8
Neon print & gold foil detail
Size: 5" x 5"